Wednesday, April 24, 2019

BẢN ĐỒ CÁC QUÂN KHU TÍNH TỚI THÁNG 12/1972 , NGHĨA LÀ TRƯỚC KHI NGƯNG BẮN .
No comments:

Post a Comment