Wednesday, April 24, 2019


Chiến tranh nhân dân ở miền Bắc .
Khi trẻ con phải mặc áo bằng chiếu cói để tránh miểng bom khi đi học hay chăn trâu , ảnh 1-2 .Một bộ đội về quê ở miền bắc , chụp năm 1976 . ba ảnh trên của Marc Riboud 
Một lính Mỹ đang chiến đấu tại Dakto năm 1967 , nhận quà Giáng Sinh từ Mỹ .


No comments:

Post a Comment