Wednesday, February 21, 2018

Chống tham nhũng ở các công trình lớn tại quận Santa Clara , tính minh bạch (transparency) , trách nhiệm giải trình (accountability) ,dân chủ , nhà nước pháp quyền ,

Tài Trần : Ở Mỹ , đối với các dự án lớn , xử dụng tiền thuế trị giá hàng tỉ đô , sẽ có các Watchdog (ủy ban theo dỏi) , xem bài bên dưới. Hàng tháng ban quản lý các dự án này sẽ thuyết trình về tiến độ thi công , v.v... , trả lời mọi thắc mắc của người dân ; ban này - do người dân tự nguyện lập ra , làm việc ko ăn lương , mỗi tháng gặp nhau một lần để giám sát các dự án lớn lao . Nếu trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy Formosa Vũng Áng , có Watchdog như thế này thì đã không xảy ra tình trạng xả nước thải độc hại trong thời gian dài , gây chết cá , để rồi không ai đứng ra nhận trách nhiệm .Sau đây bài về 1 watchdog tại quận Santa Clara , Cali .

http://www.tranthanhhien.com/2016/05/uy-ban-theo-doi-cua-cong-dan.html?spref=fb

===
Ủy ban Theo dỏi/Giám sát của Công dân (Citizens Watchdog Commitee) .
Tháng 11/2000 , cử tri của quận Santa Clara (bang California) đã thông qua Biện pháp A : sẽ trích 0.5/100 * thuế tiêu thụ (sales tax) , áp dụng trong 30 năm , dành cho việc xây dựng các dự án về vận chuyển . (* Khi bạn mua 1 món đồ 100 đô , bạn sẽ bị đánh thuế thêm 9.5 đô trên món đồ và CQ sẽ trích ra 0.5 đô cho việc xây dựng này.- Tài) .
Biện pháp A chỉ thị (mandate) rằng một ủy ban theo dỏi/giám sát độc lập của công dân , gọi tắt là CWC , sẽ được lập từ Ủy ban Cố vấn của Công dân , gọi tắt là CAC thuộc Sở Vận Chuyển Santa Clara , phải :
- Duyệt xét mọi chi tiêu của Biện pháp A 2.000 .
- Tiến hành kiểm toán tài khóa MỖI NĂM bởi 1 kiểm toán viên ĐỘC LẬP để bảo đảm rằng tiền thuế được dùng đúng theo ý định của biện pháp này .
- Tổ chức các cuộc điều trần CÔNG KHAI và phân phát biên bản "trên căn bản ít nhứt 1 năm 1 lần để thông báo cho cư dân quận Santa Clara rằng tiền thuế đã dùng như thế nào."
- In kết quả của kiểm toán độc lập này và báo cáo hàng năm trên báo địa phương .
Đến ngày 1/4/2006 , UB Cố vấn của Công dân đã bắt đầu nhận trách nhiệm như là UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân cho Chương Trình Biện pháp A 2.000 .
Ban Giám đốc của Sở Vận chuyển quận Santa Clara có trách nhiệm thực thi CT Biện pháp A 2000 cũng như tất cả các quyết định liên quan bao gồm soạn thảo , lịch trình thực hiện và mức ngân sách của các dự án . UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân có trách nhiệm xem xét các chi tiêu của Biện pháp A 2000 để bảo đảm rằng ngân sách được dùng đúng với ý định của phiếu bầu của dân .
Phiếu bầu của dân yêu cầu mỗi năm ít nhứt 1 lần UB Theo dỏi/Giám sát của Công dân phải tổ chức điều trần công khai (public hearing)  . Làm như vậy để tạo cơ hội cho cộng đồng bày tỏ cho UB biết các ý kiến , quan điểm hay quan tâm về các chi tiêu của CT Biện pháp A , về các kết quả của kiểm toán độc lập hàng năm , và về các báo cáo của CT Biện pháp A 2.000 .
Ủy ban xử dụng các nguồn thông tin sau để đánh giá rằng liệu tiền thuế từ Biện pháp A 2.000 có dùng đúng với ý định của biện pháp không . Các nguồn này gồm các báo cáo về CT Biện pháp A 2.000 , các kết quả của kiểm toán độc lập hàng năm , thông tin và ý kiến nhận được qua các buổi điều trần công khai . Ủy ban sẽ đánh giá các thông tin trên để kết luận rằng tiền thuế từ biện pháp này được dùng đúng với ý định của lá phiếu trong năm tài khóa .
Một khi Ủy ban có kết luận , Ủy ban phải thông cho dân biết và đăng trên báo địa phương . Thông báo này cũng đăng trên trang nhà của Sở Vận Chuyển quận Santa Clara .
Dịch từ :
http://www.vta.org/projects-and-programs/Programs/2000-Measure-A-Citizens-Watchdog-Committee

No comments:

Post a Comment