Wednesday, February 21, 2018

Truyện cười về giáo dục thời Pháp thuộc .
Một ông thanh tra giáo dục đến thăm một lớp học ở một làng quê hẻo lánh . Ông xem giáo viên dạy học trò một lúc và nói : dạy như thày mà cũng đứng lớp , tôi yêu cầu thày nghỉ dạy kể từ ngày mai và tôi sẽ cử giáo viên từ tỉnh đến dạy lớp này .
- Ông ko thể làm điều đó với tôi .
- Tại sao ?
- Vì tôi ko ăn lương của ty tiểu học tỉnh : dân làng thấy tôi khá chữ nghĩa nhất làng nên nhờ tôi dạy đám trẻ này .
- Bó tay chấm com !

No comments:

Post a Comment