Friday, January 26, 2018

Tân học tinh hoa : NHỜ CÂY ĐÈN THẦN !
CA khu vực họp tổ dân phố .
- Bà con biết tại sao các lãnh đạo trong ĐCSVN đều có nhiều nhà cửa nguy nga đồ sộ - như các ông Nguyễn hòa Bình , Phùng Quang Thanh , Nguyễn xuân Phúc , v.v...
- Thì nhờ tham nhũng.
- Bà con ko nên nói như vậy : đó là xuyên tạc của bọn phản động , các ông này giàu có như vậy đều nhờ CÂY ĐÈN THẦN - đã được mô tả trong chuyện Ngàn Lẽ Một Đêm . Khi có đèn thần thì ước gì sẽ có nấy !

- Vậy chúng tôi cũng muốn có đèn thần như vậy .
- Muốn có đèn thần , con cháu của bà con phải vào đoàn , đảng từ lúc trẻ tuổi , đặc biệt là phải thuộc diện cán bộ nguồn , nghĩa là CCCC , v.v... Phải phấn đấu liên tục , v.v...
- Với điều kiện như vậy thì con cháu của chúng tôi đành bó tay , muôn đời là "dân ngu khu đen" vì ko bao giờ có đèn thần !
- Tôi đây cũng ko hơn gì bà con vì ko thuộc diện cán bộ
nguồn nghĩa là CCCC !

No comments:

Post a Comment