Friday, January 26, 2018


Tân học tinh hoa : NHỜ CÂY ĐÈN THẦN , phần 2 
Cũng câu chuyện về họp tổ dân phố , nhưng phần 2 lại khác .
Sau khi bà con trong tổ tỏ ý cũng muốn có cây đèn thần , anh CA khu vực nói :
- Bà con nên cho con gái hay con trai lấy người nước ngoài , khi đó bà con cũng có Cây Đèn Thần , dù cho nó không mạnh bằng CĐT của các lãnh đạo mà tôi vừa kể .
- Chú biết mối lái nào chỉ giùm .
- Bà con cứ hỏi bà tổ phó An ninh vì bà mới cưới vợ Mỹ (lai) cho con trai của bà . (Hết) .
Nói thêm : Trước khi tôi đi Mỹ , bà tổ phó AN của tổ dân phố nơi tôi ở , kiếm hay mua được một cô gái lai Mỹ trắng cho con trai . Vì đi Mỹ hơn 20 năm nên tôi đoán có lẽ gđ vợ chồng bà và một số con đã ở Mỹ . Hai vc bà trước đây là VC nằm vùng , sau 1975 , ông làm ở Sở Nhà đất : các con trai đều làm CA khu vực , tàu biển , hải quan , lao động hợp tác , học nha sỉ , v.v... không có đứa nào đi bộ đội để chết tại KPC như bao nhiêu con của "ngụy quân , ngụy quyền" khác .


No comments:

Post a Comment