Friday, January 5, 2018

Cách thức để có quốc tịch hay hộ chiếu (passport) của Antigua và Barbuda * , hoàn toàn trong khả năng tài chánh các quan tham VN từ cấp xã trở lên .
. Dễ nhứt là đóng góp (donate) 100.000 đô ** hay đầu tư 1.5 triệu vào 1 doanh nghiệp (business) ở nước này hay mua nhà trị giá 400.000 đô , nhưng ko được bán trong ít nhứt là 5 năm .
Passport này có thể đi 130 nước . Không cần phải đến nước này để làm hộ chiếu mà chỉ đến các đại lý có thẩm quyền *** (authorized agent) trên thế giới ; mỗi 5 năm chỉ cần ở 5 ngày tại nước này là đủ .
http://www.goldenvisas.com/antigua/…
* Nước này cũng là một Tax Haven , nghĩa là Thiên đường Thuế : vì "No tax on worldwide income" (ko thuế trên lợi tức - đã tạo ra trên toàn thế giới) .
** Nói rõ thêm :
1/ Đầu tư 100.000 đô cho gđ 4 ng hay 125.000 đô cho gđ 5 ng vào quỹ phát triển quốc gia . Giá này có thể tăng lên trong tương lai gần nếu CP nước này đã đủ tiền tái thiết đất nước sau siêu bão Irma mới đây đã tàn phá họ .
Hay đầu tư 400.000 đô vào địa ốc
Chịu thêm lệ phí của CP hay của dịch vụ .
Bao gồm cha mẹ trên 65 tuổi .
Bao gồm trẻ em hay người lệ thuộc (về tài chính) tới 25 tuổi (có 1 số hạn chế) .
Du lịch miễn visa tới hơn 130 nước .
Không chịu thuế lợi tức tạo ra trên toàn cầu .
Chương trình này của Antigua và Barbuda là 1 trong những CT nhập quốc tịch nhờ đầu tư mới nhứt đối với nhà đầu tư . Được đưa vào từ năm 2013 , giống như CT nhập quốc tịch nhờ đầu tư , có lâu đời ở đảo St. Kitts . Xử lý đơn rất nhanh , thông thường hộ chiếu thứ hai có sau 3-4 tháng . Đơn xin thực hiện qua các đại lý hợp pháp .
*** Đại lý có thẩm quyền (authorized agents)
Muốn biết thêm thông tin , xin liên lạc với :
La Vida Europe Ltd
Company Number: 4475355. VAT Reg. No. GB798 9713 42
Tel: +44 207 060 1475
E: info@goldenvisas.com
Skype: lavidaeurope

LONDON (Head Office)
Argyle House, Joel Street, London. HA6 1NW
+44 207 060 1475
HONG KONG
Level 19, Two International Finance Centre,
8 Finance Street, Central, Hong Kong.
+852 2251 8520
DUBAI
Level 41, Emirates Towers,
Sheikh Zayed Road, Dubai.
+971 4 313 2946


===

No comments:

Post a Comment