Friday, January 5, 2018Mọi người đều bình đẳng trong các dịch vụ xã hội ở Mỹ : ví dụ ko có những làn dành riêng cho xe hơi như VN . Vì người đi xe máy cũng đóng thuế cầu đường như người đi xe hơi , do đó họ cũng có quyền lợi và trách nhiệm như người đi xe hơi ! Tuy nhiên xe máy phân khói nhỏ ko được chạy trên freeway vì chạy chậm , còn phân khối lớn thì ok . Còn xe đạp phải chạy trên làn sát lề hay làn dành cho xe đạp .
.

No comments:

Post a Comment