Sunday, September 4, 2016

Một ng sai lầm chỉ ảnh hưởng đến bản thân hay cùng lắm là gđ ; nhưng một chánh sách sai lầm tác hại cho cả một dân tộc .
Một chế độ tốt đẹp ở chổ CP và cả xã hội cùng nhau tìm biện pháp giúp đở các cá nhân bị sai lầm , đặc biệt là tuổi teen . Các nhà xã hội học hay kinh tế học gọi đó là LƯỚI AN TOÀN (safety net) . Giống như khi bạn đi dây trong gánh xiếc phải có lưới an toàn nằm bên dưới . Các nước Bắc Âu , CND , Anh , v.v... có hệ thống an sinh XH tốt hơn cã Mỹ . Do vậy mới có Obamacare .
Các HS trung học Mỹ này , dù có con , vẫn đi học bình thường vì CP có những biện pháp giúp đở họ . HS trường CÔNG , nếu có thai sẽ gặp y tá trường giúp đở : họ sắp xếp cho nó đi phá thai ở BV , cha mẹ ko được can thiệp . Các em này , do thai quá lớn nên phải giử lại . Những em học trường tư thì CP ko có quyền can thiệp nhưng gđ và xã hội Mỹ không quá thành kiến với các em này .
No comments:

Post a Comment