Saturday, January 16, 2016

NƯỚC MẤT NHÀ TAN : NGA CHỈ CHO NGƯỜI NHẬT TRỞ VỀ QUẦN ĐẢO KURIL ĐỂ TẢO MỘ .
Nằm giửa đảo Hokkaido của Nhật và bán đảo Kamchatca của Nga là quần đảo Kuril (gồm hơn 30 đảo nhỏ) và vài chục đảo nhỏ nhỏ khác . Sau đệ nhị TC , Nga đã chiếm quần đảo này và 17.000 ng Nhật bị trục xuất (phải rời khỏi đảo trong hai ngày) , phần lớn từ các đảo phía nam của quần đảo này như Shikotan , Iturup , Habomais , và Kunashir , - chỉ cách Hokkaido 13 dặm Anh . Kể từ đấy , Nhật đã gọi các đảo đó là Lãnh thổ phía Bắc . Trên các đảo này có khoảng 16.300 dân Nga và khoảng 7.000 lính biên phòng Nga . Dân phần lớn sống trong 7 tp trên các đảo này . Theo 1 thỏa thuận năm 1991 , Nga cho phép những ng Nhật đã sống trên quần đảo này được trở về để thăm mồ mả ông bà (honor their dead relatives) . hình 2 .
"Được phép 1 ngày để đến đảo Shikotan : bà Setsu Nitta , để lại phẩm vật gồm gạo lức , rượu sa-kê , và hoa trên phần mộ của cha chồng . Bà đã từng quì gối ở đây * khi là một phụ nữ trẻ , 1 trong 17.000 ng Nhật bị lính Soviet trục xuất năm 1949 . Bà kể : một ngày của năm đó , lính Nga tới làng ra lịnh mọi ng phải về Nhật trong 48 g . Một trong những việc cuối cùng của bà tại đảo này là sắp xếp 1 đống đá và đặt 1 chai sa-kê trên mộ chồng .
Nga chỉ cho phép dân Nhật tới quần đảo này để tảo mộ (grave-tending) , và họ đã bỏ tù hàng chục ng Nhật vì đánh cá ở quần đảo này . "
* Như vậy , bà đã trở lại đảo này sau gần 47 năm vì phóng sự này thực hiện năm 1996 . Nguồn : NGS Oct 1996 , trang 52 .
NHẬN XÉT : Cũng thời là kẻ chiến thắng như Mỹ, Nga đã thừa thắng xông lên chiếm quần đảo này - hiện nay là trở ngại trong quan hệ giửa 2 nước vì Nhật ko ngừng đòi hỏi chủ quyền về quần đảo này .

Dựa các đòi hỏi trên các hiệp ước TK 19 , Nhật đòi Nga trả lại các đảo ở phía cực nam : Kunashir , Shikotan , Iturup , và Habonais . Cuộc tranh chấp cai đắng khiến Nhật và Nga ko thể ký 1 hòa ước thời đệ nhị TC . 


No comments:

Post a Comment