Saturday, January 16, 2016

Tính thích mạo hiểm của ng Tây phương .
Cô gái leo núi ng Anh Hazel Findlay đang leo một vách núi tại Vịnh Oman . Các bạn bè chờ bên dưới để vớt (fish) cô nếu cô rơi xuống mặt biển do trợt tay - hay quyết định nhảy xuống biển do mệt mỏi .


No comments:

Post a Comment