Monday, April 13, 2015

MAY 7 1951 LIFE ISSUE .

 Dọc theo chiến tuyến Hàn quốc ngay phía bắc của VT 38 , đêm trắng sáng của ngày 22 Tư vẫn yên lặng tới 10 tối . Rồi thì một hồi còi (bulge) , và những nốt inh tai chấm dứt trên những ngọn đồi mà quân trung cộng đào hầm hố . vào lúc rạng đông/dawn , những ll thiếu quân của lhq lại thụt lùi . và lính mỹ bắt đầu nói về hành quân yo-yo vì qua 10 tháng ,
họ đã tiến lên tiến xuống trên bán đảo này như là là trò chơi kéo dây/taut string . lần nữa , như vào tháng 12 , quân tc đã cố gắng


No comments:

Post a Comment