Tuesday, April 14, 2015

HIẾN PHÁP NƯỚC MỸ ĐƯỢC GIỬ GÌN NHƯ THẾ NÀO ? THEO LIFE OCT 1 1951 .

ĐƯỢC CANH GÁC 24/24 TRONG PHÒNG CÓ MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỦA VĂN PHÒNG CÁC TIÊU CHUẨN , HIẾN PHÁP SẼ ĐƯỢC "TẮM" TRONG  KHÍ HELIUM ĐỂ LOẠI TRỪ KHÔNG KHÍ TỪ HỘP ĐƯỢC BỊT KÍN
NHỮNG HƯ HẠI DO THỜI GIAN ĐƯỢC THẤY NHƯ VẾT NỨT (CRACKING) Ở CÁC CẠNH TRONG BẢN HIẾN PHÁP , VÀ Ở SỰ MỜ NHẠT CỦA VÀI CHỮ KÝ .
CHUẨN BỊ ĐỂ BƠM KHÍ HELIUM , CÁC TỜ HAI , BA VÀ BỐN CỦA HIẾN PHÁP , ĐANG ĐƯỢC ĐỂ TRÊN NỆM TẠI THƯ VIỆN CỦA QUỐC HỘI .
MỖI TRANG ĐƯỢC BỎ TRONG 1 HỘP BẰNG KIẾNG ĐƯỢC TÔI LUYỆN ĐẶC BIỆT , ĐƯỢC LÓT BẰNG GIẤY KHÔNG-A-XÍT ; HỘP KIẾNG NÀY ĐƯỢC BỊT KÍN VÀ ĐƯỢC BẢO VỆ CHỐNG ẨM VÀ ÁNH SÁNG . VÀ ĐỂ BẢO ĐẢM KO HƯ HẠI TỪ OXY HÓA , KHÔNG KHÍ TRONG MỖI HỘP ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG HELIUM , 99.99/100 NGUYÊN CHẤT .

No comments:

Post a Comment