Saturday, April 13, 2024

 Những ai có liên quan (associated) với mạng gió (element of air)*, sẽ có con bướm là tổ vật của nhóm (clan) của họ, với đặc tánh là luôn thay đổi và di chuyển, giống như không khí quanh chúng ta. Giống như không khí, họ có năng lực biến đổi (transform) người và sự việc mà họ chạm tới. Trong khi năng lượng (energy) của họ là một thứ thay đổi liên tục, giống như năng lượng của nước, những thay đổi mà họ mang đến thường có thể đột ngột, thay vì từ từ (gradual). Chúng có thể di chuyển mọi thứ chung quanh giống như một cơn gió mạnh (gust) thổi từ một hướng ko ai ngờ. 

Người thuộc nhóm bướm ** thì luôn luôn chuyển động, về thể chất, về tinh thần hay cảm xúc. Đôi khi thật khó cho họ để nắm bắt bất cứ những điều này, vì năng lượng của họ rất nhanh và đôi khi, rất bất ngờ.

. . .

Những ai thuộc nhóm Bướm cũng giống như không khí. Khi họ đi vào một căn phòng, một dự án hay một công việc, họ biến đổi những chi tiết và đôi khi, thay đổi tận nền móng (uproot the very foundations). Người thuộc nhóm Bướm có một năng lượng tích cực, nghĩa là luôn năng động. Khi họ thấy một nhu cầu (need) thay đổi, họ muốn thay đổi này xảy ra HÔM NAY, chứ ko phải tuần tới. Họ thường có khuynh hướng vận động hay can thiệp (manipulate), để chắc chắn rằng những thay đổi mà họ cảm thấy rằng cần xảy ra, sẽ xuất hiện càng sớm càng tốt.

Cũng như không khí, người nhóm này chứa đựng hơi thở của sự sống. Đó là một sức mạnh cho phép họ thay đổi những điều mà họ can dự. Cũng vì vậy, họ luôn luôn đầy ắp những kế hoạch và ý tưởng mới, và tất cả những điều này có vẻ tuyệt đối cần thiết đối với họ. Họ sống cuộc sống trọn vẹn, đôi khi mức. Họ phải thận trọng đừng quá căng thẳng và cố gắng hoàn thành nhiều hơn những gì mà một người có thể làm.

Người nhóm Bướm, luôn luôn tìm các cách để phục vụ những ai chung quanh họ. Họ hạnh phúc nhứt khi họ ở một địa vị cho phép họ di chuyển và thay đổi, trong khi vẫn phục vụ đồng loại của họ. Bạn sẽ thường thấy người nhóm này ở những vị trí như người chữa lành về tinh thần hay thể chất.

Thật vậy người nhóm này mang sức sống mới cho bất cứ những gì mà họ can dự (involve). Họ thông minh và sáng tạo, và họ nhanh chóng thấy điểm yếu của bất cứ kế hoạch. Họ nhanh chóng nhìn thấy chúng như họ đang chỉ ra chúng, mặc dù họ sẽ làm như vậy theo cách dễ chịu đến mức bạn thậm chí sẽ không biết rằng bạn đang được sửa chữa.

No comments:

Post a Comment