Sunday, April 14, 2024

 Thursday, August 27, 2020

LỜI NGUYỀN CỦA LĂNG MỘ HCM (The Ho Chi Minh Mausoleum Curse)


Hồn ma TT Thiệu gặp hồn ma HCM và nói: thông thường người đời chỉ thích dành cái khôn, cái tốt, nhưng tôi thấy bọn đàn em của ông, từ Trọng Lú trở xuống, hiện nay chỉ thích dành cái ngu, cái xấu của thiên hạ về mình, xin ông giải thích.

- HCM: có lẽ khi xây lăng cho tôi, dù điều đó trái với di chúc của tôi, đàn anh của chúng là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, v.v... đã làm động mồ, động mả ông bà, tổ tiên hay làm đứt long mạch của Hà Nội nên giờ này bọn chúng mới thích "ăn cám xú" cả lũ như vậy; VÌ CỨ HỞ MIỆNG RA hay LÀM BẤ CỨ ĐIỀU GÌ LÀ BỊ DÂN CẢ NƯỚC "NÉM ĐÁ" DỮ DỘI. Làm tôi rất buồn và đau khổ mà không làm gì được.

- TT Thiệu: Chính bọn "ăn cám xú" này, chứ không ai khác, đang đào mồ cuốc mả ông ! Vì chúng mà nhân dân cả nước đang NGUYỀN RỦA ông vì ông đã du nhập một chủ thuyết chính trị đã gieo rắc biết bao TÀN PHÁ, CHẾT CHÓC và ĐAU KHỔ cho đất nước này từ năm 1945 tới giờ. / .


Tôi đăng bài viết trên sau khi đọc các phát biểu ngu xuẩn hay coi thường người dân hay lạm quyền, v.v... của các quan CSVN bây giờ - đã được sưu tầm và đăng trên FB của Canh Lê.

No comments:

Post a Comment