Friday, September 16, 2022

 Potential causes of unexplained weight loss include//Các nguyên nhân có thể dẫn đến sụt cân đột ngột gồm có:

 1. Cancer// Ung thư.
 2. Dementia// Mất trí nhớ.
 3. Dental problems//Các vấn đề về răng.
 4. Depression (major depressive disorder) or other mood disorders//Trầm cảm.
 5. Diabetes//Đái đường.
 6. Hypercalcemia (high blood calcium level)//Lượng calcium trong máu cao.
 7. Hyperthyroidism (overactive thyroid)//Tuyến giáp hoạt động quá mức.
 8. Hyponatremia (low blood sodium level)//Mức muối trong máu thấp. 
 9. Medications//Thuốc men.
 10. Parkinson's disease//Bịnh Parkinson.
 11. Previous stroke or neurological disorders//Từng bị stroke hay rối loạn về thần kinh.

Less common conditions that may include weight loss as one of the symptoms are//Những bịnh hiếm xảy ra cũng gây sụt cân gồm:

 1. Addison's disease (adrenal insufficiency)//Bịnh Addison (thiếu hụt ở tuyến thượng thận).
 2. Alcohol use disorder/Rối loạn về uống rượu). 
 3. Amyloidosis (buildup of abnormal proteins in your organs)//Protein mất bình thường tích tụ trong các cơ quan của bạn.
 4. Celiac disease// Bịnh celiac.
 5. COPD (chronic obstructive pulmonary disease) worsening of symptoms//Triệu chứng trở xấu của bịnh phong bế mạn tính đường hô hấp.
 6. Crohn's disease//Bịnh Crohn.
 7. Drug addiction (substance use disorder)//Nghiện ma túy.
 8. Heart failure//chứng suy tim
 9. HIV/AIDS//Bịnh HIV/AIDS
 10. Peptic ulcer//Loét tiêu hóa.
 11. Prescription drug abuse//Lạm dụng thuốc trị bịnh.
 12. Tuberculosis//Bịnh lao.
 13. Ulcerative colitis (a type of inflammatory bowel disease)//Viêm ruột già do loét. 

No comments:

Post a Comment