Wednesday, April 28, 2021

 PHẠM VĂN TƯ, PHÒNG 2 QUÂN ĐOÀN 2 

PHẠM = 8514 = 18 = 9

VĂN = 615 = 12 = 3

TƯ = 4 6 = 10 = 1

Trả nợ dồn: 9 3 1 = 13 = trả nợ dồn.

Là sq tình báo của quân đoàn 2, tháng ba 1970, anh Tư đã cứu sống một tù binh CS bị thương nặng khi xâm nhập vào trại LLĐB Dak Seang (y đã vướng mìn Claymore). Sau 75, khi ở trại tù Suối Máu gần Biên Hòa, anh trốn trại, vướng phải kẽm gai nên bị một vệ binh phát hiện, tên này rất tàn nhẩn, bắn anh từng phát tới lúc anh bị thương nặng; họ ko chữa trị, để anh hấp hối tới chết. 

Cái chết của anh Phạm văn Tư cả trại đều biết, riêng anh Trần văn Bé trốn trại một lượt với anh, sau đó vài ngày cũng bị bắt. Sau đó cũng bị xử bắn tại trại này cùng với một thiếu tá tên là Thịnh (trốn trại tại Thành Ông Năm). 

Xin đọc câu chuyện về việc đại úy Tư cứu tên tù binh tới lúc anh trốn trại, bị bắn trọng thương và hấp hối tới chết. Như đã viết ở trên, tên anh cộng lại bằng 13, nghĩa là trả nợ dồn; nghĩa là anh đã nợ trong nhiều kiếp--nhưng ko trả, nên đã quyết tâm TRẢ DỨT DIỂM trong kiếp này, nên đã chịu đau khổ cùng cực tới chết sau khi bị bắn trọng thương. 


Thời Thế, Thiện, Ác và Con Người - Truyện - Hồi Ký - Tùy Bút - Tạp Ghi - Hưng Việt (hung-viet.org)

No comments:

Post a Comment