Friday, April 16, 2021

 Cuộc đời BS NGUYỄN HUY CUNG qua lăng kính LTS.

- " Có một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power) , (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ , với khả năng giúp đỡ những nguời khác , nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình".

1/ Mấy hôm nay tôi đã say mê đọc "Đời y sĩ trong cuộc chiến tương tàn" của bs này, trong đó ông kể lại: sau khi tốt nghiệp bs y khoa, theo lịnh trưng tập của chính phủ VNCH ông phục vụ tại một trung đoàn bộ binh ở Kontum với chức vụ bs điều trị tại đại đội quân y của tr.đ. này. Dù ko vi phạm điều gì, và cứu chữa thành công biết bao bịnh nhân, dân cũng như lính, ông vẫn bị y sĩ trưởng của tr.đ. GANH GHÉT VÀ ĐÌ ông, và ông đã gặp TL để xin về trung đoàn khác ở Dakto. Sau đó, được gửi đi học về gây mê hồi sức tại bang Cali Mỹ. Tử vi của ông viết rằng "Số kép nầy sẽ rung động , bằng một cách lạ kỳ , đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power) , (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ , với khả năng giúp đỡ những nguời khác , nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình".

Sau khi đi Mỹ, ông về phục vụ tại một quân y viện ở Đà Nẳng, cứu chữa rất nhiều ng. Về nước, ông tình nguyện về một tỉnh - mà ít bs nào thích là Phước Long. Sau một thời gian phục vụ ở tỉnh này, ông được cử đi học về giải phẩu lồng ngực tại Nhật. Về nước, ông phục vụ tại Trung tâm Thực tập Y khoa ở đường Nguyễn văn Học, tỉnh Gia Định. Trong những ngày cuối tháng tư, dù nhiều bs bỏ BN để di tản; nhưng VÌ THẤY BN QUÁ NHIỀU NÊN ÔNG NỞ LÒNG LÀM ĐIỀU ĐÓ, dẫn đến việc ông và khoảng 3-4 bs khác đã ở lại để chịu KHỔ NAN là đi tù mấy năm trong đói lạnh trong đó có trại Suối máu ở Biên Hòa. Sau đó được cho phục vụ tại BV Nhân Dân (trung tâm thực tập y khoa cũ) cho tới ngày ông vượt biên. Qua Mỹ, ông học lại bs và có bằng bs thẩm mỹ và hành nghề tới khi hồi hưu. 

Những gì xảy ra với ông đã ứng với lời mô tả trên đây: ". . . khả năng giúp đỡ những nguời khác , nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình."

2/ Sau đây là phần phân tách về tên họ của ông dựa theo LTS.

Dựa vào Numerology, tôi phân tách tên của bs này.

NGUYỄN = 5 3 6 1 5 5 = 25 = 7

DUY = 4 6 1 = 11 = giữ nguyên, ko thể rút gọn. 

CUNG = 3 6 5 3 = 17 = 8 

Cộng lại : 7 11 8 = 26.

Sau đây là ý nghĩa của số này.

SỰ HÙN HẠP LÀM ĂN (PARTNERSHIPS)

Số kép nầy sẽ rung động , bằng một cách lạ kỳ , đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power) , (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ , với khả năng giúp đỡ những nguời khác , nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình . Số 26 thì đầy mâu thuẫn . Nó cảnh báo về những nguy hiểm , thất vọng (disappointments) , và thất bại , đặc biệt liên quan đến những tham vọng , gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm , liên kết với những kẻ khác , và những sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/ /không thích hợp (unhappy) dù lớn hay nhỏ . Nếu 26 là số kép của tên , điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn . Nếu 26 là ngày sanh , và vì vậy không thể thay đổi , nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn , và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình , không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ những kẻ khác , nhưng chỉ theo những linh cảm (hunches) và trực giác cá nhân – mặc dù những điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động . Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt đầu ổn định lợi tức , tiết kiệm tiền , không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner) hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác . Hãy đầu tư vào chính tuơng lai của bạn , hãy rộng luợng với kẻ khác , đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need) , nhưng cũng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tuơng lai của chính bạn . Nếu tên cộng lại bằng 26 ,và nếu bạn lại sanh vào ngày 26 , bạn hãy đọc cẩn thận đoạn nói về các số 4 và 8 ở cuối chuơng này . (2 cộng 6 bằng 8 , do vậy 26 = 8 ) . Đây là lời khuyên quan trọng nhứt đối với bạn – hay cho bất cứ ai mà tên bằng 4 hay 8 , hay ai sanh vào ngày 8 tây – hay bất cứ ngày nào , sau khi thu nhỏ bằng 4 hay 8 , như ngày 13 , 17 , 22 . 26 , và 31 .

(Dịch từ trang 203 trong quyển Linda Goodman's Star Signs) .

San Jose ngày 29 tháng 3 năm 2010 .


No comments:

Post a Comment