Friday, April 16, 2021

 Vài ảnh về nội các mới thành lập tại Ý với TT là Matteo Renzi mới 39 t (sinh 11.01.1975) . Trong ảnh 1 là nữ BT Maria Boschi , 33 t , thuộc đảng Dân Chủ , phụ trách bộ Cải Cách Hiến Pháp và Liên lạc với Quốc hội - mặc đồ xanh dương rất sexy đang ký tên vào giấy bổ nhiệm . Nội các được lập bởi đảng cầm quyền (đảng DC) và 1 số đảng khác .

Khi nhận ảnh này từ 1 ng bạn , anh chỉ nói 1 BT Ý đang ký giấy xác nhận được bổ nhiệm , tôi tưởng ảnh photoshop . Sau đó vào mạng tìm hiểu thì đó là sự thật và tìm trên mạng thì thấy nhiều hình khác và thông tin đầy đủ về BT này , vốn là 1 LS .
Ông N.P.Trọng , đã nói sau khi xem ảnh : Tôi đã nói rồi , Tam quyền Phân lập là cực kỳ thoái hóa !
No comments:

Post a Comment