Friday, April 16, 2021

 Nói thêm về LTS.

Thỉnh thoảng khi gặp một ng quá nỗi tiếng hay quá giàu có, tôi dùng LTS để tìm hiểu tại sao họ lại giàu có. Phần lớn những ng này có ngày sanh hay tên cộng lại là những số may mắn. Đây là những tên cúng cơm, có từ lúc mới sinh, do cha mẹ đặt theo TIỀM THỨC, chứ họ ko biết tí gì về LTS để chọn tên hay chọn ngày để sanh con. Những ai CỐ TÌNH chọn ngày tốt để sinh con hay chọn tên tốt để đặt tên cho con; họ đã CAN THIỆP vào định mạng của đứa nhỏ hay nói rõ hơn LUẬT NHƠN QUẢ - đang cai quản cả vũ trụ này. 

Hôm nay nhân tin một nghệ sĩ nỗi tiếng bị "ném đá" khi nói về Covid-19, tôi tìm hiểu về số mạng của cô này.

===

Ellen Lee DeGeneres (/dəˈdʒɛnərəs/ də-JEN-ər-əs; born January 26, 1958) là một nghệ sĩ đồng tính nữ, kết hôn với nữ nghệ sĩ Portia de Rossi, xem hình, có tài sản chưa thuế khoảng 300 triệu đô. 

ELLEN = 5 3 3 5 5 = 21 = 3 

LEE = 3 5 5 = 13 = 4 

DEGENERES = 4 3 3 5 5 5 2 5 3 = 35 = 8 

Công lại: 3 4 8 = 15 .

Sau đây là ý nghĩa của số này.

NHÀ ẢO THUẬT (THE MAGICIAN)

15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa , của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested) . Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment) . 15 đi đôi với tài hùng biện , sự khéo ăn khéo nói , và những tài năng về âm nhạc , nghệ thuật , và kịch nghệ . Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ . Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền , quà tặng , những giúp đỡ từ những kẻ khác , vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác . Tuy nhiên , không hoa hồng nào lại không có gai , và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8 . Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic) , thôi miên , và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ . Do đó , nếu 15 là ngày sanh , là tên cộng là 4 , 13 , 22 , hoặc 31 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1 , như số 10 hoặc 19 . Nếu ngày sanh là 15 , và tên bằng 8 , 17 , hoặc 26 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24 . Nếu tên bằng 15 , và bạn lại sanh ngày 4 , 13 , 22 , và 31 , bạn nên đổi tên thành 6 hay 24 .Nếu tên bằng 15 , và bạn sanh ngày 8 , 17 , hoặc 26 , bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24 .

Ngoài sự cảnh báo trên , số 15 rất may mắn . Nếu bạn sanh ngày 15 , và tên cũng bằng 15 , bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm , với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ . / .

Ảnh 2: ngôi nhà 15 triệu của Ellen DeGeneres.


No comments:

Post a Comment