Tuesday, March 9, 2021

 

đàm vĩnh hưng tên thật là huỳnh minh hưng 

ĐÀM = 414 = 9

VĨNH = 6155 = 17 = 8

HƯNG = 5653 = 19 = 10 = 1 

9 8 1 = 18 = rất xấu.

HUỲNH = 56155 = 22 = giữ nguyên

MINH = 4155 = 15 = 6

HƯNG = 5653 = 19 = 10 = 1 


No comments:

Post a Comment