Tuesday, March 9, 2021

 Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần thị Thanh Nhàn

                  


1/ Dựa trên nghệ danh: 

LÝ = 41 = 5

NHÃ = 551 = 11 = giữ nguyên

KỲ = 21 = 3

Cộng lại: 5 11 3 = 19 = cực kỳ may mắn

2/ Dựa trên ngày sanh:


Như vậy cô này chịu tác động bởi số 19 HAI LẦN. Đây là một số cực kỳ may mắn do có tu trong các kiếp trước. Nếu kiếp này, cô ko biết tu thì kiếp sau sẽ mất sạch và sẽ chịu tác động của các số khác như 18, v.v...
VUA CỦA THIÊN ĐÌNH (THE PRINCE OF HEAVEN)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời. Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.

Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.No comments:

Post a Comment