Tuesday, December 8, 2020

NGHỊ VIỆN ANH QUỐC 

. . . 

1/ Một truyền thống của Viện Thứ Dân (House of Commons) của Anh là các quan điểm của các đảng THIỂU SỐ sẽ được nghe và thực tế đã cho họ thêm trọng lượng – nhiều hơn Luật pháp cho phép – so với số ghế của họ trong Viện. Chủ Tịch (Speaker) là người bảo vệ/che chỡ của các đảng thiểu số, và đây là một lý do tại sao Quốc Hội luôn luôn tôn trọng dân Anh ở điểm: trước khi một biện pháp nào trở thành luật thì mọi quan điểm, có thể có, dù binh hay chống (biện pháp này) đều có thể được trình bày.

Nguồn: Nat'l Geographic Aug 1946, tr. 230.
2/ Những phong tục và truyền thống cũ xưa của Viện Thứ Dân cung cấp một manh mối (clue) về đặc tính của nước Anh. Chúng tôi là một đất nước cổ và hãnh diện về lịch sử của chúng tôi, dù trên tổng thể chúng tôi không biết một cách đáng trách (woefully) về điều này. Nước Anh, không bao giờ quí trọng (esteem) điều gì mới chỉ vì nó mới. Họ thích những truyền thống của họ và giữ gìn (điều này), miễn là làm như vậy không cản trở (impede) sự tiến bộ.
Sự yêu thích truyền thống này có hữu ích thực tế. Năm 1940, sau khi nước Pháp thua trận thì nước Anh và đế quốc đứng một mình, thế giới bên ngoài không nghĩ rằng chúng tôi có 1/10 cơ may tồn tại. Nhưng tại Anh, không bao giờ có một tin tưởng, dù cho yếu ớt nhứt, rằng chúng tôi có thể bị thua trận. Từ TIỀM THỨC, dân Anh luôn nghĩ tới những gốc rể sâu xa của lịch sử lâu dài của họ. Họ đã ko bị ai xâm lăng từ 1066, và dù cho bất cứ xui xẻo/điều xấu (odd) đến với họ, họ luôn tin tưởng rằng thế nào (somehow and other) họ cũng chiến thắng vào giờ chót. . . ". Nguồn: Nat'l Geographic Aug 1946, tr. 232.
Ảnh một nghị viên của Viện Quý tộc (House of Lords) của Anh quốc, cũng mang tóc giả che cả gáy.


No comments:

Post a Comment