Tuesday, December 8, 2020

 TÌNH MẪU TỬ : Một con lửng (badger) mẹ mang con - khoảng 2 tháng tuổi , đi hơn 1 dặm tới một hang mới mỗi ba hay năm ngày . Khi con lửng con có thể tự đi , mẹ và con sẽ ngủ khác hang gần như mỗi đêm để tránh thú lớn hơn cũng như tìm mồi . Con đực nặng 25 cân Anh , có thể chạy 6 dặm/giờ và hoạt động trong khu vực rộng 200 dặm vuông hay hơn . Con cái nặng khoảng 15 cân anh , hoạt động trong khoảng 50 dặm anh . 

Hình 2 : vùng hoạt động của con lửng , màu cam trên bản đồ nhưng nay đã thu hẹp rất nhiều do chúng đẻ ít và bị con ng săn tìm . 

Hình 3 : đào hang .

Hình 4 : rắn là bửa ăn chất lượng cao/high-yield , và lửng theo dỏi chúng ko mệt mõi/relentlessly. Dù cho rắn cố gắng núp trên cây , trong bụi rậm , hay dưới đất - lững đuổi theo và tấn công . Một trận chiến kéo dài 15 phút trên cây với một con rắn hổ mang (Cape cobra) có nọc độc đem đến cho con lửng cái này 1 cân Anh rưởi thịt cho nó và con .


No comments:

Post a Comment