Tuesday, December 8, 2020

 Mua vui cũng được một vài trống canh .

Hình 1: tánh tình tổng quát của ng tuổi Hợi; đã dịch và đăng nhiều lần trên FB.
H2: tính tình của ng tuổi Đinh Hợi mạng Hỏa ? * (Fire Boar), sinh năm 1987 hay 1947, xin đọc kỹ phần đã được tô màu vàng. Tạm dịch : ng Hợi mạng Hỏa có khuynh hướng làm mọi thứ một cách cực đoan hơn các tuổi Hợi khác. Do vậy họ nên cẩn thận về các lựa chọn của họ. Những ng Hợi Hỏa có thể "lên voi hoặc xuống chó". Nhu cầu cho kích thích rất mãnh liệt đến độ họ đặt hết năng lực khổng lồ vào các dự án giá trị, hay ngập lặn (indulge) trong những thú vui về ăn, uống hay xác thịt. Dù cho có một khuynh hướng cho tuổi Hợi Hỏa hơi độc đoán (thích làm chủ ng khác) và tự ám ảnh (self-obsessed), về căn bản họ rộng lượng với một sai lầm và rất khoan dung với kẻ khác. Không gì hơn là hưởng thụ một thách thức mới hay một môi trường mới, họ đi tiên phong và sáng tạo hơn khác tuổi Hợi khác.
H3 : riêng tôi thuộc tuổi Bảo Bình (Aquarius) nên có thêm tính tình sau, còn tiếp .
Nguồn: Chinese Horoscope của Chris Marshall
* Theo các sách khác thì tuổi Đinh Hợi mạng Thổ.
Theo tác giả :
1/ Hợi Thổ : sinh năm 1899 hay 1959
Hợi Kim : sinh 1911 hay 1971
Hợi Thủy : sinh 1923 hay 1983
Hợi Mộc : sinh 1935 hay 1995
2/ Còn phải căn cứ vào giờ sanh :
11 giờ tối - 1 giờ sáng , tí
1 sáng - 3 sáng , sửu
3 sáng - 5 sáng , dần
5 sáng - 7 sáng , mẹo
7 sáng - 9 sáng , thìn
9 sáng - 11 sáng , tị
11 sáng - 1 trưa , ngọ
1 trưa - 3 trưa , mùi
3 trưa - 5 chiều , thân
5 chiều - 7 tối , dậu
7 tối - 9 tối , tuất
9 tối - 11 tối , hợi .
====
Tôi sanh giờ Hợi (từ 9 - 11 g đêm) .
Tử vi nói , ng sanh giờ Hợi rất thân thiện và thích mở túi để cung cấp tiền cần thiết (sic) cho ai đó để họ hạnh phúc . Giờ Hợi cũng có nghĩa chung thủy, những ai mà bạn biết sẽ ko làm bạn thất vọng khi bạn sa cơ thất thế (when the going get tough) . Điểm yếu của giờ Hợi là hưởng thụ quá mức lạc thú của đời (nghe quen quen nhưng ở ng tuổi Hợi khác , ko phải tôi) .
Share

No comments:

Post a Comment