Saturday, August 1, 2020Trang bị trong tương lai của lính mỹ , dựa vào báo đăng năm 2004 . Có thể lính Mỹ đã ít nhiều có trang bị như trong hình .No comments:

Post a Comment