Monday, May 11, 2020

Cố thiếu tướng Trương quang Ân sanh ngày 23/12/1932 , chết ngày 8/9/1968 tại tỉnh Quảng Đức, thọ 36 tuổi .
1/ Dựa vào tên .
TRƯƠNG = 4 2 6 7 5 3 = 27 = 9
QUANG = 1 6 1 5 3 = 16 = 7
ÂN = 1 5 = 6
Cộng lại : 9 7 6 = 22 = rất xấu = trả nợ dồn.
Sau đây là ý nghĩa của số này .
Sự thần phục - Sự cảnh giác (Submission and Caution)
Số 22 được tượng trưng bởi hình ảnh một NGƯỜI TỐT (Good Man) bị mờ mắt vì sự NGU DỐT (folly) của những kẻ khác, với một túi đeo lưng, đầy những sai lầm. Trên hình vẽ cho thấy người này có vẻ KHÔNG PHÒNG THỦ GÌ trước một con CỌP DỮ đang bắt đầu tấn công hắn. Số này cũng cảnh báo về ẢO TƯỞNG và LỪA DỐI. Nó cho thấy một NGƯỜI TỐT(hoặc thực thể) đang sống trong HẠNH PHÚC và THỎA MÃN, và tin tưởng không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nó cho thấy một người ĐANG NẰM MƠ , chỉ thức dậy khi nguy hiểm bao quanh hắn, nhưng lúc đó thì QUÁ MUỘN. Nó cảnh báo về những SAI LẦM trong phán đoán, khi đặt lòng tin vào những kẻ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY (those who are not trustworthy). Nếu 22 là ngày sanh , người này nên cẩn thận và luôn cảnh giác hay canh chừng (caution and watchfulness) trong những vấn đề về nghề nghiệp và cá nhân. Điều bắt buộc (karmic obligation) đối với người này phải tỉnh táo hơn, phải kiềm chế (curb) sự lười biếng về tâm linh, và phát triển hơn sự năng nổ về tâm linh – để thực hiện khả năng riêng (của mình) nhằm thay đổi sự việc, cũng như để ngăn ngừa sự thất bại bằng cách quyết tâm đạt được sự thành công (by simply ordaining success). Khi trách nhiệm cá nhân này được nhìn nhận , thực hành và cuối cùng được nắm vững, người mang số 22 sẽ làm chủ mọi sự kiện, không còn bị mờ mắt bởi sự ngu dốt của kẻ khác, và sẽ thấy ý tưởng và niềm mơ ước của mình được thực hiện. Bất cứ ai sanh ngày 22 cần phải đọc đoạn nói về số 4 và 8, bắt đầu ở trang 269.
(Dịch từ trang 258-259 của sách Linda Goodman's Star Signs*) .
2/ Dựa vào ngày sanh 23/12 .
Số 23 – Ngôi Sao Của Sư Tử Vua ( The Royal Star of the Lion )
Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước (karmic reward number) (1) . Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong những nỗ lực (endeavors) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ thượng cấp (help from superiors) và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those in high places) . Đây là một số rất may mắn , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo lý thuyết số ( full numerological analysis ) , điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong những giai đoạn khó khăn , những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .
( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
Chú thích : (1) Từ Karmic xuất phát từ danh từ Karma , tiếng Sanskrit có nghĩa là hành động /số mệnh /nghiệp . Ấn độ giáo và Phật giáo tin rằng nghiệp là những hành động/việc làm của con người trong những kiếp trước , và ( nghiệp này) sẽ quyết định số mạng của con người đó trong những kiếp sống sau này .
====
Hai vc tướng Ân .

No comments:

Post a Comment