Sunday, May 10, 2020

Một bạn trẻ hỏi tôi:
"Chào anh,
Theo LTS thì
Việt Nam có số (7+1) = 8
VNCH là (7+1+9+4) = 21 = 2+1 = 3
CHXHCNVN là (9+4+6+4+5+6+7+1) = 42 = 4+2 = 6
Vậy mấy con số này có ý nghĩa gì thưa anh?
Cảm ơn".
===
XIN TRẢ LỜI CHUNG cho các bạn thích nghiên cứu về LTS.
1/ Trên nguyên tắc, LTS chỉ phân tách tên họ ĐẦY ĐỦ (full name) của một con người hay một thực thể (entity), do vậy chỉ có thể phân tách các nhóm từ, ví dụ như :
VIET NAM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
UNITED STATES OF AMERICA
FRANCE
CANADA
TESLA
AMAZON
MICROSOFT
APPLE
BILL GATES
. . .
2/ Tuy nhiên, có những từ, tuy viết tắt, nhưng gần như ai đọc cũng hiểu vì quá PHỔ BIẾN, thì ko theo quy luật trên như: USA, U.S. Embassy in Vietnam, USSR, PLA (People's Liberation Army), PRC (People's Republic of China), BBC, VOA, RFA, CDC, FDA, v.c...
Lấy một ví dụ cho dễ hiểu: nếu bạn viết từ VN hay VNCH hay CHXHCNVN và đưa cho một ông Mỹ thì y sẽ ko biết đó là cái gì vì các từ này ko phổ biến. Do đó bạn phải dùng từ Vietnam hay Republic of Vietnam hay Socialist Republic of Vietnam để y hiểu.
3/ Theo sách* về LTS của bà Linda Goodman, mỗi chữ (letter) trong bảng chữ cái đều có một trị số tương ứng như sau:
A1, B2, C3, D4, E5, F8, G3, H5, I1, J1, K2, L3, M4, N5, O7, P8, Q1, R2, S3, T4, U6, V6, W6, X5, Y1, Z7
Và các tính toán của tôi ĐỀU dựa theo bảng này.
* Vì ở các sách khác, các chữ này sẽ có trị số tương ứng KHÁC.
Nay ta phân tách ví dụ do bạn trẻ đưa ra:
Việt Nam
VIỆT = 6 1 5 4 = 16 = 7, NAM = 5 1 4 = 10 = 1. Vì 7 và 1 nhỏ hơn 10 nên 16 và 10 phải giữ nguyên, cộng hai số này ta có: 16 + 10 = 26.
Ý NGHĨA CỦA SỐ 26
SỰ HÙN HẠP LÀM ĂN (PARTNERSHIPS)
Số kép nầy sẽ rung động, bằng một cách lạ kỳ, đưa tới một quyền lực độc đáo của thân ái/tử tế (kind power), (quyền này) đặt căn bản trên lòng nhân đạo (compassion) và sự không ích kỷ, với khả năng giúp đỡ những nguời khác, nhưng không luôn luôn giúp đuợc bản thân mình. Số 26 thì đầy mâu thuẫn. Nó cảnh báo về những nguy hiểm, thất vọng (disappointments), và thất bại, đặc biệt liên quan đến những tham vọng, gây ra (brought about) thông qua sự cố vấn sai lầm, liên kết với những kẻ khác, và những sự hùn hạp làm ăn không khéo chọn/không thích hợp (unhappy) dù lớn hay nhỏ. Nếu 26 là số kép của tên, điều tốt nhứt là đổi tên để có một ảnh huởng may mắn hơn. Nếu 26 là ngày sanh, và vì vậy không thể thay đổi, nguời này nên tránh hùn hạp làm ăn, và nên đeo đuổi nghề nghiệp một mình, không nghe theo sự cố vấn dù cho đầy thiện ý (well-intended) từ những kẻ khác, nhưng chỉ theo những linh cảm (hunches) và trực giác cá nhân – mặc dù những điều này nên đuợc tìm hiểu cẩn thận truớc khi hành động. Nguời số 26 nên ngay lập tức bắt đầu ổn định lợi tức, tiết kiệm tiền, không nên có thói quen tiêu xài hoang phí (behave in a extravagant manner) hoặc đầu tư dựa vào ý kẻ khác. Hãy đầu tư vào chính tuơng lai của bạn, hãy rộng luợng với kẻ khác, đặc biệt là nguời đang hoạn nạn (in need), nhưng cũng xây dựng một nền tảng vững chắc cho tuơng lai của chính bạn. Nếu tên cộng lại bằng 26, và nếu bạn lại sanh vào ngày 26, bạn hãy đọc cẩn thận đoạn nói về các số 4 và 8 ở cuối chuơng này. (2 cộng 6 bằng 8, do vậy 26 = 8 ). Đây là lời khuyên quan trọng nhứt đối với bạn – hay cho bất cứ ai mà tên bằng 4 hay 8, hay ai sanh vào ngày 8 tây – hay bất cứ ngày nào, sau khi thu nhỏ bằng 4 hay 8, như ngày 13, 17, 22, 26, và 31.
(Dịch từ trang 203 trong quyển Linda Goodman's Star Signs).
San Jose ngày 29 tháng 3 năm 2010 .
NÓI THÊM: Tôi ko phân tích VNCH và CHXHCNVN vì nó ko đáp ứng với nguyên tắc 1.

No comments:

Post a Comment