Monday, March 5, 2018

 - Dễ dàng khống chế (chi phối) một người 
bằng dựa trên những thói hư , tật xấu của 
y hơn là dựa trên những tính tốt của y .
 - Người đáng sợ ko phải là những người ko 
đồng ý với bạn , mà là những người ko đồng
 ý với bạn nhưng quá hèn nhát để cho bạn 
biết điều này .-- Napoléon , hoàng đế Pháp.
Các tư tưởng của ông như dùng người dựa 
theo khả năng (meritocracy) , bình đẳng 
trước pháp luật , quyền tư hữu , dung 
thứ tôn giáo , giáo dục thế tục hiện 
đại (ko chịu ảnh hưởng bởi giáo hội), một 
nền tài chánh vửng mạnh , v.v... vẫn còn
giá trị và được áp dụng toàn thế giới .

No comments:

Post a Comment