Monday, March 5, 2018

Ngân hàng (NH) bị chơi khăm .
Một ng vào NH và nói muốn mượn 200 đô trong 6 tháng . Nhân viên hỏi , ông thế chấp (collateral) bằng gì . Ng này nói , "Tôi có xe 1 Rolls Royce . Đây là chìa khóa xe . Xin giử xe cho tới khi tôi trả xong nợ (loan is paid off) " .
6 tháng sau , ng này trở lại , trả 200 đô cộng 10 đô tiền lời và lấy xe . Nhân viên nói , "Thưa ông , tôi hơi tò mò , tại sao 1 một ng có Rolls Royce lại mượn 200 đô ?.
Ng này trả lời , "Tôi phải đi Âu châu trong 6 tháng , và ông nghĩ có nơi nào chịu giử 1 chiếc Rolls trong 6 tháng với giá 10 đô ?" .

No comments:

Post a Comment