Friday, February 23, 2018

Sáng nay 1 láng giềng cầu cứu : anh muốn xóa FB vì quá nhiều phiền toái .
Tôi vào Settings , Account Settings , General , Manage Account , chọn Deactivate (vô hiệu hóa) và nhập mật mã . Tới đây tôi gặp trở ngại vì ông ko nhớ mật mã , số phone trên account cũng là số cũ - ko còn xài . 
Tôi phải nhập số phone mới , nhấp vào Forgot Password ; FB gửi một mật mã 6 số , dùng 1 lần . Sau khi nhập 6 số này , tôi tạo mật mã mới và dặn ông ghi vào sổ . Sau đó tôi nhấp vào Deactive . FB cho biết việc vô hiệu hóa thành công .
Tôi cho ổng biết : sau này muốn dùng lại , chỉ cần đăng nhập và chọn Activate (kích hoạt) thì FB sẽ được phục hồi .

No comments:

Post a Comment