Monday, February 5, 2018

MỘ VÀ NHÀ TỪ ĐƯỜNG CỦA GIA ĐÌNH TT MỸ FRANKLIN D. ROOSEVELT .
Ông được chôn trong khu đất của gia đình có trước khi làm TT .

MỘ CỦA VỢ CHỒNG TT MỸ NẰM KẾ NHAU 
TT CHURCHILL THĂM MỘ CỦA ROOSEVELT KHI ÔNG MỚI CHẾT . 
MIẾNG ĐẤT VÀ NGÔI NHÀ NÀY ĐƯỢC CHA CỦA TT MỸ VỚI GIÁ 40.000 ĐÔ , TRONG LÚC LƯƠNG NGÀY CỦA MỘT CÔNG NHÂN NGHÀNH DỆT LÀ MỘT ĐÔ . HIỆN NAY TOÀN BỘ KHU ĐẤT NÀY BIẾN THÀNH BẢO TÀNG ĐỂ DU KHÁCH ĐẾN XEM SAU KHI CON CHÁU ÔNG QUYẾT ĐỊNH HIẾN TẶNG CHO CP MỸ .


ÔNG ĐÃ ĐỜI TẠI PHÒNG NÀY .No comments:

Post a Comment