Wednesday, February 28, 2018


bằng chứng về lệ thuộc vào trung cộng của đcsvn , quan hệ việt-trung , súng cao xạ 37 ly của tc ,


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2331453140201832&set=a.197514143595753.57573.100000115071295&type=3

No comments:

Post a Comment