Monday, January 15, 2018

Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc 
bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng 
làm việc nếu muốn được sống còn. 
Trong vòng 10 năm, chúng ta tạo được 
một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á, và
 sau 20 năm, chúng ta sẽ trở thành 
cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng 
ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng 
ta. Hôm nay, có thể một số đồng bào bất 
đồng ý kiến với tôi. Nhưng xin những 
đồng bào ấy hiểu cho rằng tổ quốc quan 
trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không 
muốn mỵ dân. Tôi sẽ cương quyết ban
 hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ
 bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù 
chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý
 tưởng đã đề ra” .-- TT Phác Chính Hy .
KTS của phép lạ kinh tế Hàn Quốc . 

No comments:

Post a Comment