Monday, January 15, 2018Songdo, South Korea : the world's first smart city - in pictures/Songdo , Hàn Quốc : hình ảnh về thành phố thông minh đầu tiên của thế giới .
Songdo is due for final completion in 2015. It is sustainable, green and full of technological innovations – but what’s it like to live there?/ Songdo sẽ hoàn thành năm 2015 . Đó là một thành phố môi trường bền vững , xanh và đầy các sáng tạo về kỹ thuật - nhưng cuộc sống ở đây như thế nào ?
Dịch từ nguồn : https://www.theguardian.com/cities/2014/dec/22/songdo-south-korea-world-first-smart-city-in-pictures#img-8 ngày 22 tháng 12 năm 2014 . 
Nhận xét : người ta có thể chỉ cần vài tuần để phá tan một thành phố nhưng phải cần 10 năm để xây một thành phố với môi trường bền vững , xanh và đầy các sáng tạo về kỹ thuật . 
Nói thêm : chi phí để xây tp này tốn 35 tỉ đô , do cty Gale của Mỹ bỏ ra . Như vậy , chỉ có dân giàu mới mua nhà ở đây . 
http://www.tranthanhhien.com/2018/01/0.html
https://www.youtube.com/watch?v=CniraDbvcKc
https://www.youtube.com/watch?v=cVtvlQ4JzbwSongdo International Business District has been built on 1,500 acres of reclaimed land.
Pinterest
 Songdo has been built on 1,500 acres of reclaimed land; the final elements of this ‘smart city’ are due to be completed in 2015. All photographs: Maria Teresa Bilotta /Songdo đã được xây trên 1.500 mẫu Anh (1500 x 0.405 hectare = 607.5 hectare) trên đất lấn biển ; công đoạn cuối cùng của thành phố thông minh sẽ hoàn tất năm 2015.
A child plays with a smartphone in Songdo’s Central Park.
Pinterest
 A child plays with a smartphone in Songdo’s Central Park, inspired by New York’s park of the same name/ Một trẻ em chơi với ĐTTM tại Công viên Trung tâm của Songdo , được xây với cảm hứng từ công viên trùng tên ở New York , Mỹ . 
The Incheon Tri-bowl cultural centre in Songdo.
Pinterest
 The topsy-turvy Incheon Tri-Bowl, Songdo’s cultural exhibition centre in Central Park/ Kiến trúc ba cái chén lật ngửa - là trung tâm triển lảm văn hóa của Songdo tại Công viên Trung tâm .  
A bronze statue at the Central Park lake, Songdo.
Pinterest
 One of three revealing bronze statues that perpetually urinate into Central Park lake, Songdo/Một trong ba tượng đồng đang đái vào hồ của Công viên Trung tâm của Songdo . 
A Songdo resident plays the flute in the shade of a traditional Korean wooden shelter.
Pinterest
 A Songdo resident plays the flute in the shade of a traditional Korean wooden shelter/ Một cư dân Songdo chơi sáo dưới bóng râm của một nhà gỗ truyền thống Hàn quốc .
The 10-year development of Songdo is reckoned to have cost upwards of £100 million.

the park has a rain-saving facility to save on water consumption, and also its parking lots are located underground in an attempt to minimize carbon emissions.
Pinterest
 The 10-year development of Songdo is reckoned to have cost upwards of £100 million/ Songdo được xây dựng trong 10 năm ước tính tốn trên 100 triệu bảng Anh .
At 101 acres, Central Park takes up about 10% of Songdo smart city’s total area.
Pinterest
 At 101 acres, Central Park takes up about 10% of Songdo smart city’s total area/Với diện tích 101 mẫu Anh , Công viên Trung tâm chiếm khoảng 10/100 diện tích của TP thông minh Songdo .
A picnic in Songdo's Central Park.
Pinterest
 A picnic in the park, South Korean-style/ Đi chơi picnic trong công viên , kiểu Hàn quốc . 
Rabbits island is located in the canal of Central Park
Pinterest
 Songdo’s Central Park opened in 2009; the city is designed as a low-carbon, eco-friendly city/Công viên Trung tâm của Songdo đã mở cửa năm 2009 ; TP này được thiết kế là TP ít khí các-bon , thân thiện môi trường

No comments:

Post a Comment