Monday, January 15, 2018

LÝ THUYẾT SỐ ĐÃ NÓI THẾ NÀO VỀ SỐ 12 ?
(Xin đọc để suy gẩm về ĐH Đảng thứ 12 của ĐCSVN) .
Theo Lý thuyết Số , số 12 có ý nghĩa sau đây .
SỰ HY SINH – NẠN NHÂN (THE SACRIFICE– THE VICTIM)
"Sau đây là tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc thực thể * (entity) bằng hay (có tên cộng lại) bằng 12 . Người này hay thực thể này định kỳ sẽ bị HY SINH cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác . Số 12 cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) những lời NỊNH HÓT GIẢ TẠO từ những người dùng nó để đạt những mục đích riêng của họ . Phải nghi ngờ những người HỨA GIAO PHÓ CHỨC VỤ CAO , và phải cẩn thận phân tách ĐỘNG CƠ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu (forewarned is forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho THAM VỌNG CỦA NHỮNG KẺ KHÁC .
. . . "
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 251 .
* Theo LTS , một thực thể , vẫn được xem là một người , dù đó là số nhà , số xe , số điện thoại , tên một công ty , tên một cuốn sách , v.v... Do vậy ĐH Đảng được xem như 1 thực thể .

No comments:

Post a Comment