Monday, January 29, 2018


Kẻ xoa đầu, đứa cúi đầu. Cả hai đều đáng trách.Một hình ảnh thật của cấu trúc xã hội VN hôm nay. Một cấu trúc xã hội bịnh hoạn chắc chắn sẽ làm tan nát đời của từng cá thể ở trong xã hội đó .-- Quyen K. Trần . Ý kiến của tôi : người xưa có câu "quan là chi dân phụ mẫu" (quan là cha mẹ của dân) , nên khi CT Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân làm như vậy với một tuyển thủ U23, bà đã là một ví dụ cho câu nói trên . 

No comments:

Post a Comment