Monday, January 29, 2018

Moshey Dayan và việt nam 
Bài này đã đăng cách đây 2 năm , nay đăng lại sau khi Nguyễn phú Trọng nói về dân chủ hôm bế mạc ĐH đảng 28/1/16 .
"Chỉ khi nào dân VNCH sống dưới chế độ CS , họ mới trân quí nền dân chủ - mà họ đang hưởng" . Câu nói như tiên tri của tướng độc nhản Do Thái Moshe Dayan khi sang VN năm 1967 .
Từ năm 1954 đến 1975 , ng Mỹ đã cố gắng biến VNCH thành 1 tủ kính (show case) của dân chủ Tây phương , dù VN đang có chiến tranh . 
Nhờ vậy , dân miền Nam đã sống trong thể chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP , NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN , dù chưa tuyệt đối. Cũng do áp dụng dân chủ Tây phương nên có báo chí tư nhân , các đại học được tự trị , SV được quyền tự do ngôn luận , hội họp , v.v... mà các viện trưởng hay khoa trưởng ko cấm đoán gì hết . Do đó mới có những HUỲNH TẤN MẪM , LÊ HIẾU ĐẰNG , NGUYỄN ĐẮC XUÂN , HOÀNG PHŨ NGỌC TƯỜNG , v.v..
Nếu VNCH theo chế độ toàn trị như VN bây giờ thì các ông này làm gì có đất sống , để tranh đấu , v.v... (Bây giờ cứ tụ họp 5-6 người để đòi hỏi dân chủ hay TS-HS thì bị dẹp liền . . . và cũng "nhờ" làm sụp đổ VNCH mà HPNT có con gái ở Mỹ và anh chị em ở Úc ! ) .

No comments:

Post a Comment