Wednesday, December 13, 2017

Bà lão 100 tuổi ở Loma Linda , Nam Cali vẫn còn lái xe .

Khi đủ 100 tuổi , bà Marge Jetton đã gia hạn bằng lái thêm 5 năm nữa . Nhưng điều giúp bà sống khỏe là niềm tin Cơ Đốc giáo (bà theo Cơ Đốc Phục Lâm/Seventh Day Adventist) . Giáo hội cổ vỏ và cung cấp cơ hội cho hội viên làm thiện nguyện . Người 100 tuổi như bà Jetton sống tích cực , tìm ý nghĩa của cuộc sống , và không bị trầm cảm bằng cách tập trung giúp đở kẻ khác . 

No comments:

Post a Comment