Wednesday, September 13, 2017

MỸ VIỆN TRỢ KT và QS CHO ĐÔNG DƯƠNG 1953 .
H1 : công nhân sửa đường từ Hà nội đi Hải phòng . Đầu thập niên 1990 , nghĩa là gần 40 năm sau , tôi đã đi trên đường này : có những cầu chỉ qua 1 chiều : nghĩa là xe bên này cầu này phải chờ đợi cho xe bên kia cầu qua hết mới chạy được ; mà miền Bắc lúc đó đã hết chiến trang đc 20 năm (Mỹ ngừng ném bom năm 1972) mà vẫn còn nghèo như vậy . Trong khi đó , mặc dầu bị phá hoại liên tục , các cầu ở VNCH đều rộng đũ chỗ cho 2 xe chạy ngược chiều . Các cầu đều đc canh gác kỷ lưởng ngày đêm như rào nhiều lớp kẻm gai chung quanh chân cầu để đặc công không gắn chất nổ , v.v... Cầu nào bị phá hoại , đặc biệt trên QL 4 đoạn từ SG xuống Cần Thơ thì quận trưởng mất chức . Ban đêm , xe thiết giáp V-100 tuần tiểu trên QL 4 . Tôi rất rành vì đơn vị tôi hoạt động trong các tỉnh nằm 2 bên QL này . Thập niên 1970 , các cầu trên QL gần như đều làm mới , do Mỹ viện trợ và giám sát thi công với nhà thầu VN . Riêng hảng thầu của ba tôi thi công đường LT 70 , từ Vĩnh Long đi Vĩnh Bình bao gồm các cầu trong đó có cầu MĂNG THÍT . 
Các hình còn lại thì bạn xem chú thích dưới mỗi hình .No comments:

Post a Comment