Wednesday, September 13, 2017

Trận Điện biên phủ 1954 , tiếp theo . 
H.1 : tù binh CS đầu tiên mặc quân phục và ba-lô của TQ .No comments:

Post a Comment