Wednesday, September 13, 2017

KHÁI NIỆM "TRẢ NỢ DỒN" .
Theo Numerology cũng như Phật giáo , trả nợ dồn là trường hợp bạn có nhiều nợ nần CHƯA TRẢ trong các kiếp trước , tới kiếp này bạn quyết định TRẢ DỨT ĐIỂM để kiếp sau có cuộc sống thanh thản .
Cũng giống như 1 người buôn bán , trong tháng cuối cùng của năm , y chạy ngược chạy xuôi để trả hết nợ để năm tới y được thanh thản vì hết nợ . 
Một ví dụ khác : một học sinh suốt năm học mãi mê chơi bời , sắp tới ngày thi y quýnh quáng học ngày học đêm để có thể thi đậu .
Theo Numerology , những người sanh ngày 4 , 8 , 13 , 17 , 22 , 26 , 31 hay có tên cộng lại bằng các số này ĐỀU NGHĨ RẰNG họ đã có nhiều nợ nần CHƯA TRẢ từ các kiếp trước , nay trong kiếp này quyết định trả hết ; nghĩa là sẽ chấp nhận mọi đau khổ , nhục nhã , chửi bới , v.v... để kiếp sau được thanh thản .
Tôi biết 1 cô sanh ngày 13 , có tên cộng lại cũng bằng 13 , lúc khoảng 13 tuổi bị tai nạn xe cộ gây tàn phế gần như vĩnh viễn . Cha mẹ y quá đau khổ : dựa vào Numerology tôi giải thích , do y đã chọn kiếp này để trả nợ dồn nên y đã chấp nhận mọi đau khổ do tàn phế gây ra cũng như chế nhạo , nếu có , của một số người khi thấy y bị tàn phế như vậy . Tôi khuyên gia đình nên động viên y để cố gắng chịu đựng đau khổ cũng như mọi chế nhạo .
Năm 1975 , cũng bằng 4 vì 1 + 9 + 7 + 5 = 22 = 4 = trả nợ dồn . TT Thiệu , TT Khiêm , tướng Phú đều có tên bằng 13 ; còn tiếp .

No comments:

Post a Comment