Wednesday, September 13, 2017

Bhutan : một nước nhỏ bé , chỉ là chim chích chòe bên cạnh chim ưng TC nhưng ko sợ, vì có sự giúp đở của Ấn Độ . Nước này nỗi tiếng với quan niệm HẠNH PHÚC TẬP THỂ nghĩa là một nước chỉ hạnh phúc khi có nhiều người hạnh phúc .
Có 470 k biên giới với TC , diện tích 38.394 km2 , dân số 742.737 ; quân đội 16.000 ng , ngân sách cho quốc phòng 13.7 triệu đô ; ko có không quân , có nhu cầu thì nhờ không quân Ấn giúp .

No comments:

Post a Comment