Sunday, September 10, 2017

"Hảy đối xử mọi ng/mọi vật - ngay cả với con bọ hung xấu xí (unsightly) - như là thiên thần đc gửi từ thiên đàng" -- Cha của tác giả . (Coi bộ khó áp dụng câu nói này .-Tài) .
Tôi mới ghé TV và gặp 1 tự truyện rất có ý nghĩa của Mawi Asgedom .
Nói về hành trình cũa 1 cậu bé ở Ethiopia , do chiến tranh đã tới 1 trại tị nạn ở Sudan , sau đó là giai đoạn ấu thơ - sống bằng trợ cấp CP tại một khu phố giàu có ở Mỹ , và cuối cùng đc học bổng toàn phần tại đh Harvard và tốt nghiệp ưu hạng (cum laude) .
Nghe theo lời khuyên của cha là "đối xử mọi ng/mọi vật - ngay cả với con bọ hung xấu xí - như là thiên thần đc gửi từ thiên đàng," Mawi vượt qua những thách thức của định kiến về chũng tộc , hàng rào ngôn ngữ , và những thua kém về tài chánh để tạo 1 cuộc sống thành công và có ý nghĩ (fulfilling) cho chính ông tại quê hương mới . . . Quyển " Bọ Hung và Thiên Thần" vừa là 1 câu chuyện lôi cuốn (compelling) về sống còn và 1 mô hình gây cảm hứng (inspiring) cho bất cứ ai hy vọng trải nghiệm giấc mơ Mỹ . Rất đáng đọc ! .


No comments:

Post a Comment