Sunday, September 10, 2017

I/ " 'Đả đảo Việt Cộng : Đây là cách mày giải phóng chúng tao ?' là ý nghĩa của 1 biểu ngữ đằng sau mấy ng đàn bà đang bó trái long nhãn (litchi fruit) để bán . Hột màu sậm giống đồng tử/con ngươi và bao quanh bởi cơm màu trắng là 1 trái cây đc ưa chuộng . Họ cũng bán bưởi (grapefruit) " . Chụp tại Huế năm 1967 . 
Dịch từ của NAT GEO Sep 1967 .


II/ Sau 1954 , quân đội Pháp và quốc gia VN có để lại CB hay binh lính ở miền Bắc để chống lại CP Hà Nội không ? Xin nhờ người đã sống tại miền Bắc sau 1954 , kiểm chứng giùm như "bọn biết kích , phá hoại" này có giựt mìn xe đò , ném lựu đạn , đặt chất nổ , pháo kích vào các TP ko , v.v... ? (Tôi xác nhận thời ông Diệm và Thiệu có gửi BK ra bắc nhưng bị bắt gần hết ; số còn hoạt động chưa tới VÀI CHỤC NGƯƠI ; so với hàng triệu bộ đội vào Nam chiến đấu) . 
Trong khi đó , chỉ riêng miền Trung Nam bộ , theo cách gọi của CS , sau 1954 , họ để lại BỐN CHỤC NGÀN ĐV hay Cán bộ . (Trên nguyên tắc , những ng này đều phải tập kết ra Bắc theo Hội Nghị về đình chiến 1954) . 
Vậy AI XÂM LĂNG THÌ QUÁ RỎ và ng dân miền Nam chúng tôi cũng không nhờ ĐCSVN đưa ng vào 'giải phóng' chúng tôi ! Xin đọc tài liệu do CS viết :
"Từ tháng 8 năm 1954, Liên tỉnh ủy Khu VIII - Trung Nam Bộ được TƯ Cục miền Nam chỉ định thành lập, gồm 3 đ/c: Nguyễn Văn Mùi , Nguyễn Văn Chim và Phan Thành Long . . .
Theo chủ trương của T.Ư. , cán bộ CQ , QS , CA huyện, tỉnh đều đi tập kết hết, chỉ để lại CB đảng, đoàn thể. Nhưng ở Khu VIII - Trung Nam Bộ nhiều cán bộ CQ , QS , CA có điều kiện bám dân đã TÌNH NGUYỆN !?! và được sắp xếp ở lại, như các đồng chí . . . 
Về vũ khí, mỗi tỉnh để lại đủ trang bị cho 1 đại đội. . .
Số CB , ĐV kháng chiến của Khu VIII là 40.000, đi tập kết 10.000 còn lại 30.000, có 12.000 đảng viên. ĐV ở xã, ấp, chiếm 2/3, trong số này 3/4 là bí mật, còn lại là những người giữ chức vụ công khai như chủ tịch, bí thư, công an, xã đội, mặt trận, ban chấp hành các đoàn thể, du kích thoát ly… Số đảng viên lộ diện (ra mặt) ở xã cộng với số cán bộ, nhân viên trong và ngoài Đảng từ các cấp trên về hợp thành khối cán bộ hồi cư, có tới 22.000 người. Trước mắt, cấp ủy chỉ đạo cho các đồng chí này tìm cách sống như người dân bình thường, có giấy tờ hợp pháp, có nghề nghiệp làm ăn, sau đó sẽ tập hợp lại vào tổ chức.
. . . Các nơi như Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Mỹ Tho, Tân An, Gò Công và một số thị trấn, mỗi nơi có hàng chục đảng viên về thêm. 
Mỹ Tân Gò chia thành ba tỉnh: Mỹ Tho, Tân An, Gò Công. Long Châu Sa chia thành các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Sa Đéc. Liên tỉnh ủy Khu Trung Nam Bộ quản lý, lãnh đạo các tỉnh này" .No comments:

Post a Comment