Saturday, September 9, 2017

BỬA cơm thân ái dành cho homeless , tiếp theo .

THIỆN NGUYÊN VIÊN CHUẨN BỊ BỬA ĂNĐỨC ĐẠI LAI LẠT MA ĐANG PHỤC BỬA ĂN CHO HOMELESS TẠI SAN FRANCISCO , HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI NGHỆ SĨ NỖI TIẾNG CŨNG THAM DỰ 

ĐEM NƯỚC GIẢI KHÁC , KEM VÀ BÁNH NGỌT TỚI TỪNG BÀN , HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI No comments:

Post a Comment