Saturday, September 9, 2017

Bửa cơm thân áo , tổ chức mọi ngày tại các nhà thờ trong các thành phố ở Mỹ . (Nhà thờ A làm thứ hai , nhà thờ B thứ ba , nhà thờ C thứ tư , nhà thờ A thứ năm , nhà thờ B thứ sáu ; thứ bảy và chủ nhựt , phát thứ ăn gồm nước uống tại công viên) .
Vào đó , bạn lấy 1 mâm , đi ngang qua 1 quầy dài , các thiện nguyện viên sau quầy sẽ gắp thức ăn bỏ vào mâm . Bạn tìm bàn ngồi xuống , sẽ có các thiện nguyện bao gồm học sinh trung học , sv , bưng nước giải khát hay kem đến . Họ cứ liên tục đến bàn của bạn để cho thêm nước ngọt với thái độ ân cần , lịch sự .
Thường mỗi bửa ăn như vậy có vài bàn dành cho trẻ em . Ở SJ trước đây thỉnh thoảng tôi đi ăn bửa cơm thân ái tại nhà thờ Sacred Heart (Khiết Tâm) ở đường Story nối dài ; một số nhà thờ khác cũng như vậy . 

# 1 MẸ VÀ CON DỰ BỬA CƠM THÂN ÁI
# 2
NHỮNG NGÀY TRỜI TỐT , BỬA CƠM TỔ CHỨC NGOÀI TRỜI

# 3

#4 TẠI CÔNG VIÊN Ở SAN JOSE 

# 5

# 6 : MỘT HỌC SINH LÀM THIỆN NGUYỆN
# 7


No comments:

Post a Comment