Wednesday, August 23, 2017

THÊM MỘT BẰNG CHỨNG HÙNG HỒN VỀ VIỆT NAM ĐANG BỊ TÀU-HÓA !
- Tiến nhanh , tiến mạnh , tiến vững chắc để thành 1 khu tự trị của Trung Quốc .
Con cháu chúng ta hảy học tiếng Hoa (Chinese) là vừa vì bản đồ "Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ của CHXHCNVN" với mọi tên đường ở "TP.HCM" - cũng như hầu hết các địa danh ở miền Nam - đều dịch ra tiếng Hoa . Bản đồ do nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải (nghĩa là thuộc bộ GTVT) in năm 2010 có GP và nộp lưu chiếu đầy đủ . 
Thời Pháp thuộc , tên đường ở Sài gòn bằng tiếng Pháp .Thời Việt Nam Cộng Hòa ,  dù có sự hiện diện của hàng trăm ngàn quân Mỹ . . . thì đường xá và địa danh ở thủ đô Sài Gòn và các tỉnh vẫn bằng tiếng Việt (ko có chú thích hay dịch ra tiếng Anh để phục vụ "quân xâm lược Mỹ" ) .
Nay đất nước đã thống nhứt đất nước được 35 năm * , thì đường xá và địa danh lại có chữ Hoa đi kèm . Vì không có IQ "đỉnh cao trí tuệ" như 3 triệu đảng viên ĐCSVN nên tôi ko giải thích nỗi ! 
Bản đồ rất lớn in trên giấy Bristol cở 21 x 31-in và rất chi tiết , tôi chỉ in lại 4 phần nhỏ .
* Nếu tính từ ngày in bản đồ . Tôi ko rõ bản đồ này có được tái bản ko ?

Đọc thêm : bản đồ Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa 
http://www.tranthanhhien.com/2017/12/ban-o-thu-o-sai-gon-thoi-viet-nam-cong.html

No comments:

Post a Comment