Tuesday, August 22, 2017

Trong bức hình sau đây của đại gia đình bên ngoại của tôi gồm bà ngoại ; cậu và dì , vợ chồng và con cháu dâu rể của họ ; các em của tôi , vợ chồng và con cháu của họ . v.v... Rất nhiều ng trong ảnh này đã qua đời . (Ảnh chụp nhân đám tang của em gái , chết năm 1986 ) .
- Cuộc đời sắc sắc không không ,
Trăm năm còn lại tấm lòng TỪ BI -- Kinh Phật .
- Khi chết đi , kể cả vua chúa , không ai mang được thứ gì sang bên kia thế giới . Nhưng họ có thể để lại một thứ QUÝ GIÁ NHỨT TRÊN ĐỜI NÀY , đó là TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO HAY KẺ SA CƠ THẤT THẾ .

No comments:

Post a Comment