Wednesday, July 5, 2017

VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA DÂN MỸ

ĐH Y KHOA YOMA LINDA Ở NAM CALI THUỘC GIÁO HỘI CƠ ĐỐC PHỤC LÂM 


TỈ LỆ DÂN MỸ THEO CÁC ĐẠO , THEO DỮ LIỆU CỦA PEW RESEARCH CENTER

TỈ LỆ DÂN MỸ THEO CÁC TÔN GIÁO  , THEO GALLUP


THÁNH ĐƯỜNG QUỐC GIA CỦA ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM TẠI WASHINGTON . D.C.
ĐẾN SALT LAKE CỦA ĐẠO MORMON Ở BANG UTAH
THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO LỚN NHỨT NƯỚC MỸ TẠI MICHIGAN

NHÀ NGUYỆN CỦA ĐẠO BAHAI'I TẠI BANG ILLINOIS

ĐỀN TÂY LAI CỦA PHẬT TỬ TRUNG QUỐC TẠI MỸ

ĐỀN PHẬT GIÁO TÂY TẠNG TẠI BANG WASHINGTON
TRUNG TÂM ĐẠO SIKH Ở VỊNH CALIFORNIA . Ở SAN JOSE CŨNG CÓ 1 TRUNG TÂM BỀ THẾ NHƯ VẬY . 


No comments:

Post a Comment